276°
Posted 20 hours ago

Raid Crawling Insect Freeze Spray, Insecticide Free Bug Spray For Indoor Use, Child and Pet Safe, 350 ml

£10.8£21.60Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Ako koristite osobno računalo i ažurirani preglednik, a želite ukloniti kolačiće koji su već na vašem uređaju, istovremeno pritisnite CTRL, SHIFT i DELETE. Ovdje možete pronaći stranice za podršku za većinu najčešće korištenih preglednika: This type of wasp spray comes ready to use without any mixing or secondary containers. This is the easiest option to use. It comes in an aerosol can with a trigger on the top. When you press the trigger, it ejects the spray through a narrow nozzle. This design allows you to spray the chemical accurately over some distance, and that distance should be printed on the can. The farther away you can stand from the wasps, the safer you’ll be. Commercial

For those who own property or work outdoors regularly, having a can of wasp spray on hand is a good idea. Even if you live in an area where wasps aren’t active year-round, when they are active, they can cause significant problems — and pain — in a short amount of time.Ako ne želite primati kolačiće, izmijenite postavke internetskog preglednika tako da se automatski onemogućava pohrana kolačića ili da se prikazuje obavijest ako određena internetska stranica želi pohraniti kolačiće na vaše računalo. Prethodno pohranjene kolačiće možete izbrisati i putem internetskog preglednika. Za određena područja i funkcije ove internetske stranice potrebni su kolačići i neće raditi u slučaju brisanja ili odbijanja prihvaćanja kolačića. Instructions for use: 1) Remove the cover from the sprayer. 2) Aim the nebulizer at the insect and hold the bottle at a 45 ° angle from a distance of 30 cm. 3) Spray the spray for 2-3 seconds to immobilize the insect. A layer of frost will appear on the insect and on the surface around the insect, which will evaporate in a few minutes, leaving no trace behind. Test on a less visible surface before use. If necessary, repeat the application until the insect freezes. 4) Remove the insect. It is recommended to store it outside, because the product can only temporarily stun the insect (usually it kills the insect immediately). After you’ve sprayed the wasps, keep pets and children away from the area for a couple of hours. FAQ Ovaj kolačić pohranjuje podatke o svojim korisnicima radi stjecanja saznanja i njihovim potrebama. Namjena ovog kolačića je za poboljšanje kvalitete usluge, kako i za spremanje korisničkih postavki, preporuke sadržaja i rezultata pretraživanja te praćenje korisničkih trendova. Kolačić je „trajni”i pohranjuje se lokalno na vaše računalo tijekom 26 mjeseci. Koristiti isključivo prema uputstvima. Namjerna zlouporaba namjernim koncentriranjem i udisanjem sadržaja može biti štetna ilifatalna. Ne raspršivati prema ljudima ili kućnim ljubimcima.

Upute za uporabu: 1) Uklonite poklopac sa raspršivača. 2) Usmjerite raspršivač prema insektu i drzite bocu pod kutem od 45° sa udaljenosti od 30 cm. 3) Raspršite sprej 2-3 sekunde kako bi imobilizirali insekta. Na insektu i na površini oko kukca će se pojaviti sloj mraza koji će ishlapiti kroz nekoliko minuta ne ostavljajući nikakav trag iza sebe. Prije uporabe isprobaje na manje vidljivoj površini. Po potrebi ponovite primjenu dok se insekt ne smrzne. 4) Uklonite insekta. Preporučuje se odlaganje vani, jer proizvod može samo privremeno omamiti insekta (uglavnom odmah ubija insekta). Neprekidno radimo na poboljšanju ove internetske stranice. Stoga koristimo alat za analizu internetskih stranica „Google Analytics”, kojime analiziramo ponašanje posjetitelja naše internetske stranice na anoniman i skupni način. Alatu Google Analytics dozvoljavamo instalaciju kolačića i njihovo upravljanje na ovoj internetskoj stranici. Google Analytics koristi sljedeće kolačiće: Uklonite insekta. Preporučuje se odlaganje vani, jer proizvod može samo privremeno omamiti insekta (uglavnom odmah ubija insekta).

Good to know

Raid® Freeze Spray™ je sprej bez aktivnog insekticida. Pomoću spreja smrznete insekte u sekundi te ih onda možete jednostavno ukloniti iz prostorije. Efikasan je protiv više vrsta insekata i nametnika kao što su mravi, žohari (Blattella Germanica), pauci i smrdljivi martini. Raid® Freeze Spray™ ne predstavlja opasnost za korištenje u zatvorenom prostoru, u blizini djece ili životinja (ako je korišten prema uputama). Ne ostavlja neugodne mirise i kemijske supstance. A. Any can of consumer-level wasp spray should indicate the distance over which you can safely use it. The farther away you stand, the less accurate you will be. On the other hand, swarming wasps are more likely to sting you if you’re closer to the nest and you miss them with the spray. Stand near the limit of the recommended distance. Preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides; moth proofers; insect repellents; fungicides; rodenticides.

Raspršite sprej 2-3 sekunde kako bi imobilizirali insekta. Na insektu i na površini oko kukca će se pojaviti sloj mraza koji će ishlapiti kroz nekoliko minuta ne ostavljajući nikakav trag iza sebe. Prije uporabe isprobaje na manje vidljivoj površini. Po potrebi ponovite primjenu dok se insekt ne smrzne. Don’t use wasp spray for other purposes. Some people may recommend using wasp spray for self-defense, replacing pepper spray. Wasp spray is not proven to be as effective as pepper spray against humans, though. It also may not be legal to use wasp spray against humans, depending on the laws in your area.

Opasnosti: Vrlo lako zapaljiv aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Ako je potrebna lječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati odvojeno od topline, vručih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti, Zaštititi od sunčevog svjetla.Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti niti paliti, čak ni nakon upotrebe. Odložiti sadržaj/spremnik u sklade s nacionalnim propisima. Koristiti isključivo prema uputstvima. Namjerna zlouporaba namjernim koncentriranjem i udisanjem sadržaja može biti štetna ili fatalna. Ne raspršivati prema ljudima ili kućnim ljubimcima. skladištiti na hladnom i suhom mjestu. U slučaju doticaja s kožom oprati vodom i sapunom. Pakiranje Always follow the instructions. Even if you’ve used wasp spray before, don’t assume the directions on your new can are the same. Always read the instructions and safety precautions before use. Budite oprezni pri korištenju biocida. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment